Wat heeft EHBO vereniging Rijen u te bieden:

Opleidingen:

 • Eenheidsdiploma Eerste Hulp
 • Reanimatie
 • EHBO aan kinderen
 • EHBO bij sportletsels
 • EHBO bij wandelletsels

Betekenis EHBO

Eerste hulp bij ongelukken. Eerste hulp is hulp die een EHBO-er of leek verleent in afwachting van deskundige hulp, bij b.v. een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.


Wie zijn wij

Wij zijn een actieve EHBO vereniging in Rijen die zich bezig houdt met het opleiden en competent houden van onze leden. Als vereniging maken wij deel uit van Vereniging E.H.B.O. Noord Brabant.


Wat is onze doelstelling

"Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichaamlijke Eerste Hulp Bij Ongevallen." Het opleiden van personen en de mogelijkheid bieden om competent te blijven.


Onze vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door:

 • Het organiseren van cursussen Eerste Hulp
 • Het organiseren van de voortgezette opleiding van de gediplomeerden
 • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die op het gebied van EHBO of het voorkomen van ongevallen werkzaam zijn
 • Het verlenen van assistentie bij evenementen


Vijf belangrijke punten:

 1. Let op gevaar
 2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert
 3. Stel het slachtoffer gerust
 4. Zorg voor deskundige hulp
 5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij/zij ligt of zit.
Logo

Zoeken